O ELSA

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

 

ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

 

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

 

Wizja ELSA: 

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do naszego Newslettera:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w celu korzystania z prowadzonej przez Stowarzyszenie usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Współpracują z nami:

Magazyn Studencki "INDEX"

Luty 16, 2019 in Bez kategorii

Zapisy na XXIII Lokalny Konkurs Krasomówczy

Imię i nazwisko (wymagane) Adres e-mail (wymagane) Uczelnia (wymagane) Rok (wymagane)IIIIIIVV Telefon Kazus z prawa (wymagane)administracyjnegocywilnegokarnego Zapoznałem się z regulaminem, który akceptuję (wymagane)tak Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie... Read More
Listopad 12, 2018 in Moot Court

Zapisy na V Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego

Nazwa drużyny (wymagane) Imię i nazwisko 1 członka drużyny (wymagane) Rok (wymagane)IIIIVV Zapoznałem się z regulaminem, który akceptuję (wymagane)tak Imię i nazwisko 2 członka drużyny (wymagane) Rok (wymagane)IIIIVV Zapoznałem się... Read More
Październik 16, 2018 in Świeżynki!

Formularz kontaktowy kandydata na członka ELSA Warszawa

Imię i nazwisko (wymagane) Data urodzenia Adres e-mail (wymagane) Telefon (wymagane) Uczelnia (wymagane) Rok (wymagane)IIIIIIIVV Studiujesz (wymagane)stacjonarnieniestacjonarniezaocznie Preferowany sposób kontaktu z Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w celu ustalenia terminu spotkania:... Read More