Świeżynki!

Formularz kontaktowy kandydata na członka ELSA Warszawa

By Październik 16, 2018 No Comments

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia

Adres e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Uczelnia (wymagane)

Rok (wymagane)

Studiujesz (wymagane)

Preferowany sposób kontaktu z Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w celu ustalenia terminu spotkania: (wymagane)

Preferowany czas spotkania - Prosimy o wskazanie takiego terminu, który najbardziej Ci odpowiada, aby odbyć z nami 20/30-minutowe spotkanie. (wymagane)

Jeżeli nie chcesz podawać nam swoich danych osobowych możesz sam skontaktować się z Dyrektorem ds. Zasobów ludzkich celem ustalenia terminu spotkania.
Dane kontaktowe Dyrektorów ds. HR: Patrycja Sobczak tel. 695 449 895 oraz Norbert Pierzyna 690 590 356

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu rekrutacji do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, zwane dalej rekrutacja. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w rekrutacji. ELSA Poland będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, uczelnia oraz rok studiów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@elsa.org.pl. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż do momentu zakończenia organizacji rekrutacji lub do zakończenia działalności w Stowarzyszeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z ELSA Poland poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@elsa.org.pl. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Leave a Reply