Bez kategorii

Zapisy na XXIII Lokalny Konkurs Krasomówczy

By Luty 16, 2019 No Comments

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Uczelnia (wymagane)

Rok (wymagane)

Telefon

Kazus z prawa (wymagane)

Zapoznałem się z regulaminem, który akceptuję (wymagane)
tak

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (wymagane)1. Przez dokonanie rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych tj. na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Zgoda wyrażona w celach marketingowych obejmuje wielokrotne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w formie zdjęć oraz filmów, utrwalonego w ramach uczestnictwa Uczestnika w Konkursie, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, modyfikowanie, obróbkę oraz powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konkursu, a także przeprowadzenia jego ewaluacji. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, przetwarzane będą w szczególności: na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej ELSA Poland, Partnerów i Sponsorów ELSA Poland oraz Partnerów Konkursu, prowadzonej między innymi za pośrednictwem stron internetowych oraz serwisów społecznościowych oraz w celu archiwizacji działalności ELSA Poland.
8. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):
a. Partnerom Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją
Konkursu,
b. podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konkursu, Partnerom Konkursu, Partnerom i Sponsorom ELSA Poland, w przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych
- na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
9. Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto przysługuje mu również prawo odwołania zgody w każdym czasie, w takim samym zakresie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
11. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Leave a Reply